saora.ro - Magazin online haine - articole de vestimentaţie produse exclusiv în România

Protecţia datelorSC Pro Computer SRL, administratorul acestui magazin online, este înregistrată în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal al Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) sub nr. 11700.

Prin comenzile pe care le realizaţi consultând oferta site-ului nostru vă daţi acordul expres şi neechivoc ca datele Dvs. personale să fie prelucrate de către SC Pro Computer SRL – administratorul saora.ro

Notă de informare privind protecţia datelor personale

În conformitate cu Legea nr.677/2001, privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SC Pro Computer SRL, administratorul saora.ro, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai în scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dumneavoastră, un membru al familiei Dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este de a efectua în bune condiţii facturarea şi livrarea produselor comandate de Dvs. pe site-ul nostru şi a serviciilor de reclamă, marketing şi publicitate.

Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru operarea si livrarea produselor comandate de Dvs. Refuzul Dvs. determină imposibilibitatea livrării produselor. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi nu sunt comunicate altor terţi.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Pro Computer SRL.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Nu încurajăm SPAM-ul, nu furnizăm adresa Dvs de e-mail sau alte date cu caracter personal unor terţi (persoane fizice sau juridice), nu comercializăm, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail obţinute prin intermediul acestui site, nu divulgăm adresa Dvs de e-mail altor persoane care accesează paginile acestui site.

saora.ro conferă dreptul utilizatorului de a modifica datele de contact pe care le-a înregistrat, de asemenea puteţi să solicitaţi oricând ştergerea datelor Dvs.